We connect events to audiences

Event Connnectors


Evenementen, festivals, voorstellingen, concerten, exposities en tentoonstellingen op culturele en toeristische locaties op een slimme manier aan het juiste publiek koppelen met onze digitale, data en software oplossingen voor Destinatie Marketing / Management Organisaties (DMO), Citymarketing organisaties (CMO) en andere culturele, toeristische en maatschappelijke organisaties.

Wij bieden oplossingen en tools voor poppodia, schouwburgen, theaters, festivals, toneelgroepen, artiesten, impresario en andere organisatoren die hun culturele evenementen op een uitagenda of evenementenkalender willen plaatsen.

Met onze tool The Feed Factory bieden we een slimme en gebuikersvriendelijke contenthub met veel toeristische en culturele data. Gevoed door intelligente formulieren en met diverse automatische connectoren met theaters, podia, Natuurmonumenten, bioscopen, musea en vele andere partners. In de tool The Feed Factory zit ook een partnermodule voor ondernemers en organisatoren. Zo hoef je als DMO / CMO niet alles zelf of dubbel met de hand in te voeren en zet je samen je stad, streek, regio of festival op de kaart!


Sinds 2015 ervaring met oplossingen en tools voor bijv. het Nederlands Uitbureau, VVV Nederland (NDTRC), amsterdam&partners, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, “De Buik Van Rotterdam & Amsterdam” en Gemeente Velsen / Citymarketing Velsen. Ook werken we samen - via een integratie - met Stager, de planning software, event marketing tools en een online ticketing systeem in één


Event Connectors - We connect events to audiences

Neem contact op met Maurice Jumelet en/of Arne Keuning.

Assenstraat 8 | 7411JT | Deventer | The Netherlands

KvK nr. 82426961

Read about Event Connectors in English


The Feed Factory | Dataplatform | Data entry | Uitagenda

Events | Locations | Festivals | Exhibitions | Tickets

Forms | Feeds | Connectors | (Headless) CMS | Venue Finder

Destination Support | Automatic Event Translation | Tools

Event Export Module | Event Calendar Publishing | Event Sync

Toeristische databases | tourism database | cultural database

API | Artificial Intelligence | Machine Learning | Congres Data

Event Agenda | Congres Agenda | Cursus Agenda

Wordpress Plugin Event List | Rich Snippets | Event Calendar

Digital Destination Tech | Data Management | Event Tech


Event Connnectors

We connect events to audiences

Linking events, festivals, performances, concerts, exhibitions and shows at cultural and touristic locations to the right audience in a smart way with our digital, data and software solutions for Destination Marketing / Management Organisations (DMO), City Marketing Organisations (CMO) and other cultural, touristic, destination and social organisations.

We offer solutions and tools for pop venues, theatres, festivals, theatre groups, artists, impresario's and other organisers who want to place their cultural events on an events calendar.
With our tool The Feed Factory, we offer a smart and user-friendly content hub with a lot of tourist and cultural data. Fed by intelligent forms and with various automatic connectors to theatres, venues, cinemas, museums and many other partners.

The Feed Factory tool also includes a partner module for entrepreneurs and organisers. In this way, Destination Marketing Organisations do not have to enter everything themselves or enter it twice by hand and together they put their city, region or festival on the map!


Since 2015 experience with Event Solutions, Event Data and Event Tools for e.g. the Nederlands Uitbureau, VVV Nederland (NDTRC), amsterdam&partners, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, "De Buik Van Rotterdam & Amsterdam" and municipality of Velsen (IJmuiden.nl)


Event Connectors | 2021 | Deventer | The Netherlands

Contact | KvK nr. 82426961

Event Connectors - We connect events to audiences